Chuyên trang Dịch vụ Công của UBND Huyện Đức Phổ
Tra cứu tiến độ
Tìm hiểu thủ tục hành chính
Thống kê hồ sơ ĐKQM
Tổng hồ sơ ĐKQM
9
Tổng hồ sơ đồng ý
0
Tổng hồ sơ từ chối
0
Đăng nhập
 
Quên mật khẩu? Đăng ký!
UBND Huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
Tình hình xử lý hồ sơ trong:
Cần xử lý:       , trong đó:
Tồn kỳ trước:   Nhận trong kỳ:
Đã xử lý:     (%)
- Đúng hẹn:  (%)
- Trễ hẹn:     (%)
Chưa xử lý:  (%)
- Quá hạn:    (%)
- Trong hạn:   (%)
Hồ sơ được phép đăng ký qua mạng
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH